Intern transport, teeltgoot en overigen

Ook in de overige installaties is HortiNed thuis. Naast de “gebruikelijke” zaken zoals de kas en de verwarming mogen we tegenwoordig in de meeste bedrijven ook een teeltgoot installeren en of een intern transport systeem leveren.

Met betrekking tot de teeltgoot zijn de voordelen al lang bekend. Een meer hygiënische teelt, gemak tijdens teeltwisseling, hergebruik van irrigatiewater en betere ergonomie tijdens diverse gewaswerkzaamheden zijn een aantal van de voordelen van een teeltgoot. HortiNed heeft reeds in vele projecten een dergelijk systeem kunnen installeren.

Een ander steeds belangrijker component in de moderne glastuinbouw is het intern transport. Met de hogere kassen van tegenwoordig moeten steeds meer gewasonderhoudswerkzaamheden vanaf electrowagens worden uitgevoerd.

Daarnaast worden de projecten steeds groter, met ook steeds langere oogstpaden. Hierdoor komen geautomatiseerde oogstwagens voor steeds meer bedrijven serieus in beeld. Steeds vaker komen we volledig of semi-geautomatiseerde systemen tegen welke middels een inductietraject in het betonpad worden gestuurd. Behalve de efficiëntieslag die hiermee gemaakt kan worden is uiteraard ook hier het ergonomische aspect een positief punt van de geautomatiseerde systemen.

Uiteraard werken we hier ook met gerenommeerde bedrijven.